Read more about the article שיקום והתחדשות בעינות ציפורי
צילום: אבי אריש

שיקום והתחדשות בעינות ציפורי

בימים אלו חלק נוסף ב'פאזל' השיקום באגן הציפורי קרוב לסיום. אזור עינות ציפורי ומקטע נחל ציפורי הסמוך עוברים מהפך משמעותי – השלב הראשון של שיקום בית הגידול הלח והסדרת תשתיות לקליטת קהל נמצא לקראת סיום. שלב זה של הביצוע הוא המשך לרצף ארוך יותר של מקטעי נחל שעברו תהליכי שיקום והסדרת תשתיות טיילות לפני מספר שנים, שבעתיד יתחברו למקטעים נוספים שיעברו שיקום והסדרה במסגרת הפרויקט. הביצוע במרחב…

להמשך קריאהשיקום והתחדשות בעינות ציפורי

הסרת מזהמים מנחל ציפורי – שדרוג מאגרים ותשתיות קולחים

לפני כחצי שנה סיפרנו בבלוג על תוכנית המים בנחל ציפורי, שמטרתה לשחרר מים לנחל ולאפשר הפסקת שאיבות מהנחל על ידי חיבור חקלאים למקורות מים אחרים. חלק משלים והכרחי לשיקום משאב המים בנחל הוא הסרת מזהמים מהנחל. לשם כך, בימים אלו יוצאת לפועל תוכנית משמעותית במיוחד ומטרתה להפסיק כליל הזרמות של עודפי קולחים לנחל ממתקני טיהור שפכים (מט"שים) מנדא והסוללים על ידי שדרוג מפעלי הקולחים שלהם. תוכנית זו…

להמשך קריאההסרת מזהמים מנחל ציפורי – שדרוג מאגרים ותשתיות קולחים