You are currently viewing הסרת מזהמים מנחל ציפורי – שדרוג מאגרים ותשתיות קולחים

הסרת מזהמים מנחל ציפורי – שדרוג מאגרים ותשתיות קולחים

רויטל ריקלין – אגמא

 

לפני כחצי שנה סיפרנו בבלוג על תוכנית המים בנחל ציפורי, שמטרתה לשחרר מים לנחל ולאפשר הפסקת שאיבות מהנחל על ידי חיבור חקלאים למקורות מים אחרים. חלק משלים והכרחי לשיקום משאב המים בנחל הוא הסרת מזהמים מהנחל. לשם כך, בימים אלו יוצאת לפועל תוכנית משמעותית במיוחד ומטרתה להפסיק כליל הזרמות של עודפי קולחים לנחל ממתקני טיהור שפכים (מט"שים) מנדא והסוללים על ידי שדרוג מפעלי הקולחים שלהם. תוכנית זו היא החלק העיקרי מתוכנית גדולה יותר של הסרת זיהומים מוקדיים מהנחל במסגרת פרויקט שיקום נחל ציפורי.  

 

כדי להבין את מקורות הזיהום המרכזיים באגן נחל ציפורי, בוצע סקר סיכונים סביבתיים על ידי רשות הטבע והגנים בהזמנת רשות ניקוז ונחלים קישון. הסקר זיהה מגוון מקורות זיהום וודאיים ופוטנציאליים ממקורות מוקדיים ורוחביים. ביניהם:

       • מספר תחנות שאיבת ביוב לאורך האגן שגורמות לגלישות ביוב גולמי לנחל עקב תקלות ותפקוד נמוך.
       • מספר מוקדי זיהום שמקורם במערכות הניקוז העירוני ובנגר עילי ועבורם מתוכננים בימים אלו פתרונות לתפיסת הזיהום והטייתו למט"שים.
       • מקורות זיהום שמקורם מפעילות חקלאית וממרעה באגן הנחל. אלו מטופלים על ידי צוות החקלאות בפרויקט.
       • עודפי קולחים ברמה ירודה ממתקני טיהור השפכים (מט"ש) מנדא והסוללים המוזרמים לנחל שתוארו כחלק העיקרי בזיהום הנחל מאזור מפגש הנחלים יפתחאל- ציפורי ומערבה. על כן, שדרוג מפעלי הקולחים של שני מט"שים אלו ייתן מענה משמעותי לשיפור איכות המים במרכז ומורד נחל ציפורי.

הזרמת קולחים לנחל ציפורי ולנחל יפתחאל ממאגר מנדא (מקור: סקר סיכונים סביבתיים, 2023/הגר סבטי)

מט"ש כפר מנדא (מס' 1 במפה) שבבקעת בית נטופה מייצר קולחים באיכות שניונית ירודה המוזרמים לשלושה מאגרים הצמודים למט"ש. המאגרים הצפוניים מספקים כיום מי קולחים לשטחי היישוב יודפת הסמוכים, ועודפי הקולחים מוזרמים דרך צינור הגלשה אל נחל ציפורי מיד לאחר המפגש עם נחל יפתחאל. לעומת זאת, במאגר הדרומי אין כלל משאבה ועל כן מי הקולחים מהמאגר, גולשים באופן קבוע אל עבר נחל יפתחאל (יחד עם גלישות של ביוב גולמי מהמט"ש), מצטרפים לזרמי קולחים ממערכות ניקוז ממעלה הנחל, ומשם ממשיכים לנחל ציפורי. על פי סקר הסיכונים הסביבתיים, נפח עודפי הקולחים שזרם ממאגרי מט"ש מנדא לסביבה הוערך ב- 1,213 אלמ"ק בשנת 2020.

מט"ש הסוללים (מס' 2 במפה) שבסמוך לקיבוץ הסוללים, צפונית לנחל ציפורי, מספק מי קולחים לשטחי הסוללים ולשטחים דרומית לאגן הנחל. עודפי הקולחים מוזרמים למאגר א.ב.ן. דרומית לבית לחם הגלילית. הקולחים ממט"ש זה הם באיכות טובה יותר מאלו של מט"ש מנדא (מספר זרמים באיכות שניונית או שלישונית), אך ישנם מקרים של קולחים ברמה ירודה, בעיקר עקב מליחות גבוהה שמונעת שימוש חקלאי, ואז הם מוזרמים דרך צינור עודפים לנחל ציפורי, מערבית למפגש עם נחל יפתחאל וסמוך למוצא צינור העודפים ממט"ש מנדא. נפח עודפי הקולחים שהוזרמו ממאגרי מט"ש הסוללים לסביבה הוערך בכשליש מזה של מט"ש מנדא.

 

מפת התוכנית לשדרוג מערך הקולחים מנדא והסוללים

מפת התוכנית לשדרוג מערך הקולחים מנדא והסוללים

מטרות התוכנית לשדרוג מפעלי הקולחים מנדא והסוללים הן מניעה של גלישת קולחים אל נחל יפתחאל ונחל ציפורי וכן אספקת קולחים להשקיית שטחים חקלאיים מסביב. התוכנית מורכבת ממספר חלקים:

1. רכישת מפעל הקולחים (מאגר וצינורות) ממט"ש מנדא על ידי אגודת 'קולחי עמק יזרעאל' ושדרוגו. מאגר הקולחים הדרומי ישוקם וייבנה עבורו מתקן שאיבה, שישאב את הקולחים מזרחית לעבר שטחי חקלאות מצפון מזרח למאגר אשכול. כך תתאפשר צריכת הקולחים וכן אגירה של קולחי חורף לשימוש בקיץ. בנוסף, קולחים יועלו מקו העודפים הקיים אל שטחי חנתון (בעזרת בוסטר), שכיום משתמשים במים שפירים בלבד.

2. קו העודפים ממט"ש מנדא יחובר עם קו העודפים ממט"ש סוללים, וכך עודפי קולחים ממט"ש מנדא יתפסו לצורך הזרמה למאגר א.ב.ן או דרומה לכיוון עמק יזרעאל במקום הגלשה לנחלים יפתחאל וציפורי.

שני החלקים לעיל יאפשרו ל'קולחי עמק יזרעאל' להתחייב להימנע מהזרמת עודפי קולחים לנחל (במצב רגיל, ללא כישלון חריג בפעולת המט"שים).

3. כדי לפתור את סוגית הקולחים המלוחים במאגר מט"ש הסוללים, יחובר צינור מקידוח 'ציפורי 1' (מס' 3 במפה) אל עבר מאגרי הקולחים. קידוח זה שממוקם מזרחית למאגרי הקולחים של מט"ש הסוללים יועד בעבר למי שתייה, אך עקב זיהום חנקתי משמעותי הוא אינו משמש עוד את ייעודו. לאחר החיבור ובמקרה של הגעת קולחים מלוחים למאגרי הסוללים, הזרמת מים מהקידוח תאפשר את מהילתם וכך ניתן יהיה להשתמש בהם להשקיה ולא יהיה צורך להגלישם לנחל.

4. בעוד מספר שנים מט"ש מנדא מתוכנן להתבטל כליל (במסגרת תוכנית רחבה של רשות המים). על מנת לאפשר לשטחים החקלאיים סמוך אליו להמשיך לקבל מי קולחים, תוגדל תחנת השאיבה במאגר הסוללים ויוקם קו נוסף בין מאגר הסוללים עד לחיבור לצנרת העודפים ממאגר מנדא, שיוכל להזרים מי קולחים בכיוון ההפוך- ממאגרי הסוללים אל עבר השטחים שכיום הם צרכנים של מט"ש מנדא ('חלופה א' במפה). בכך יושלם חיבור מלא של מאגר הסוללים אל כל השטחים החקלאיים.

5. מאגר הסוללים ישוקם על מנת להכשירו כמאגר חירום לקולחים שלא ניתן לדעת את מקורם ולא ניתן להשתמש בהם להשקיה שדות חקלאיים.

 

צילום אוויר של מט"ש מנדא והסוללים ומאגרי הקולחים המקושרים אליהם על רקע הנחלים יפתחאל וציפורי (מסומנים בכחול)

בימים אלו תחנת השאיבה במאגר הדרומי של מט"ש מנדא נמצאת בשלבי הקמה, מתוך שאיפה לסיים את השלב הראשון ולנצל את מי המאגר להשקיה עד קיץ 2024, ובכך להפסיק כליל את הגלישות ממט"ש מנדא לנחל.

חברת "פלגי מים" אחראית על התכנון עבור היזם – תאגיד "קולחי עמק יזרעאל", והיא מובלת על ידי שמעון טל, יועץ ומרכז בפרויקט שיקום נחל ציפורי לנושא המים.

 כלל התקציב הוא כ-25-30 מיליון ₪, כאשר החלק העיקרי מגיע מרשות המים. כדאי לציין שתוכנית זו לא הייתה כלכלית ליזם בראשית דרכה. שיתוף פעולה מוצלח וסיוע במימון במסגרת שיקום נחל ציפורי הוא שאפשר בסופו של דבר את הוצאת התוכנית לפועל במימון משותף של רשות המים, "קולחי עמק יזרעאל" ורשות ניקוז ונחלים קישון.

      • תודה מיוחדת לשמעון טל, יועץ ומרכז את תוכניות המים בפרויקט שיקום נחל ציפורי, על ההסברים המפורטים והמסמכים.

כתיבת תגובה