השותפות האגנית של נחל ציפורי

ביום חמישי 23.3.23 התכנסה בפעם השנייה השותפות האגנית לשיקום נחל ציפורי במרכז הנוער בראס-עלי. במפגש השותפות נכחו נציגים מרשות ניקוז ונחלים קישון, יד הנדיב, רט"ג, קק"ל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ומועצות אזוריות ומקומיות מרחבי האגן. במהלך המפגש הוצגה לשותפים ההתקדמות בפרויקט, וכמו כן התקיים דיון ער בו נשמעו הקולות השונים של השותפים באגן בנושאים שונים. המודל של שותפויות אגניות מקובל ברחבי העולם כחלק מהגישה…

להמשך קריאההשותפות האגנית של נחל ציפורי

שותפויות לניהול אגני מקיים -משיתופי פעולה לאקו-סיסטם של שותפויות רב מגזריות

הפרויקט הלאומי לשיקום אגני מקיים של הציפורי יצא לדרכו. בבסיסו, גישה חדשה המקדמת שינוי פרדיגמטי ומערכתי. מהתייחסות למים כבעיה וכסיכון - לתפיסת המים כמשאב. מתכנון רצועת הנחל - לראייה אגנית כוללת. ממיקוד בשיקום אקולוג-הידרולוגי לפרויקט רב רובדי המתייחס גם להיבטים כלכלים, חברתיים ואחרים. במשך שנים רבות, קידמה רשות ניקוז ונחלים קישון, מגוון שיתופי פעולה בסוגיות שונות לטובת הנחל ושיקומו. הפרויקט מציג גישה חדשנית המהווה גם היא שינוי…

להמשך קריאהשותפויות לניהול אגני מקיים -משיתופי פעולה לאקו-סיסטם של שותפויות רב מגזריות