Read more about the article אירועי פסטיבל האביב בציפורי 2024 – צמיחה, תקווה, שותפות
צילמה: שרית עוזיאלי

אירועי פסטיבל האביב בציפורי 2024 – צמיחה, תקווה, שותפות

כחלק מיישום התוכנית החברתית לשיקום נחל ציפורי, אנו עורכים אירועים במרחב שמטרתם לחבר את קהילות הנחל אל השטחים הטבעיים במרחב הנחל ולעודד פעילות חברתית-סביבתית-כלכלית שתיטיב עם הקהילות ועם הסביבה הטבעית.בשנה המורכבת והקשה אותה אנו חווים, החלטנו לקיים אירועי תרבות, טבע ומוסיקה, למרות המצב. המחשבה הייתה לאפשר לתושבים ולמבקרים בנחל רגעים של הפוגה וחיבור. חיבור לאיכויות הריפוי של הטבע וחיבור בין תושבים מהחברה היהודית והחברה הערבית, שכל כך…

להמשך קריאהאירועי פסטיבל האביב בציפורי 2024 – צמיחה, תקווה, שותפות

מתיירנים בודדים לקהילה משגשגת – תיירות וכלכלה מקומית בנחל ציפורי

כחלק מהתפיסה האינטגרטיבית של רשות ניקוז ונחלים קישון ושל פרויקט השיקום הלאומי של נחל ציפורי, מתקיימת עבודה ענפה ומגוונת עם קהילות הנחל השונות. אחד מהתחומים שהוגדר כנושא ליבה בתוכנית הפעולה של הפרויקט הוא פיתוח תיירות באגן הנחל וחיזוק הכלכלה המקומית. התוכנית נכתבה בשלב תכנון הפרויקט על ידי ד"ר גלית גסול, ובשנה האחרונה הביצוע קיבל תאוצה עם כניסתו של פרויקטור התיירות, גיא מלל. תמונת העתיד כפי שהוגדרה על…

להמשך קריאהמתיירנים בודדים לקהילה משגשגת – תיירות וכלכלה מקומית בנחל ציפורי

השותפות האגנית של נחל ציפורי

ביום חמישי 23.3.23 התכנסה בפעם השנייה השותפות האגנית לשיקום נחל ציפורי במרכז הנוער בראס-עלי. במפגש השותפות נכחו נציגים מרשות ניקוז ונחלים קישון, יד הנדיב, רט"ג, קק"ל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ומועצות אזוריות ומקומיות מרחבי האגן. במהלך המפגש הוצגה לשותפים ההתקדמות בפרויקט, וכמו כן התקיים דיון ער בו נשמעו הקולות השונים של השותפים באגן בנושאים שונים. המודל של שותפויות אגניות מקובל ברחבי העולם כחלק מהגישה…

להמשך קריאההשותפות האגנית של נחל ציפורי

שותפויות לניהול אגני מקיים -משיתופי פעולה לאקו-סיסטם של שותפויות רב מגזריות

הפרויקט הלאומי לשיקום אגני מקיים של הציפורי יצא לדרכו. בבסיסו, גישה חדשה המקדמת שינוי פרדיגמטי ומערכתי. מהתייחסות למים כבעיה וכסיכון - לתפיסת המים כמשאב. מתכנון רצועת הנחל - לראייה אגנית כוללת. ממיקוד בשיקום אקולוג-הידרולוגי לפרויקט רב רובדי המתייחס גם להיבטים כלכלים, חברתיים ואחרים. במשך שנים רבות, קידמה רשות ניקוז ונחלים קישון, מגוון שיתופי פעולה בסוגיות שונות לטובת הנחל ושיקומו. הפרויקט מציג גישה חדשנית המהווה גם היא שינוי…

להמשך קריאהשותפויות לניהול אגני מקיים -משיתופי פעולה לאקו-סיסטם של שותפויות רב מגזריות