You are currently viewing הצצה לניהול ממשקי חקלאות-נחל באגן הציפורי

הצצה לניהול ממשקי חקלאות-נחל באגן הציפורי

רויטל ריקלין – אגמא

שטח האגן בפרויקט נחל ציפורי הוא פסיפס של נחל, יישובים, שטחי יער, שמורות טבע והרבה מאוד שטחים חקלאיים. השטחים החקלאיים מהווים כ-40% מהשטח ופעמים רבות נושקים לנחל. בנוסף לכך, 25% נוספים מהשטח משמשים למרעה (שחלקו חופף עם שטחי יער ושמורות טבע). מערכת היחסים של הפעילות החקלאית עם הנחל היא משמעותית מאוד ובעלת רבדים רבים, החל בשימוש חקלאים במי הנחל, המשך בהצפות שטחים חקלאיים בחורף, וכלה בעדרים שמגיעים לשתות ולרחוץ בנחל ומשפיעים על צמחיית ומבנה הגדות ועל איכות המים. כמו כן, אגן ציפורי מכיל מגוון רחב של סוגי בעלות על קרקעות וסוגי חקלאות שונים. כל אלו דורשים ניהול מקיף וצמוד של הממשק בין החקלאות לנחל, שמתבצע על ידי צוות ייעודי לנושא.

נחל ציפורי הוא נחל שזורם בעיקרו בסביבה חקלאית ועל כן ישנם קווי השקה רבים מאוד בין החקלאות בנחל לתחומים השונים של פרויקט שיקום הנחל בראייה אגנית ואינטגרטיבית. נמנה מספר ממשקים כאלו, אך זו בהחלט לא רשימה סופית.

כמות המים בנחל מושפעת משאיבות מוסדרות ושאינן מוסדרות. לדוגמא, מורד הנחל מוגבל במים על ידי סכר ותעלת א-מאליכ שמזרימה מים למאגרים חקלאיים של הקיבוצים הסמוכים, ובאזורים אחרים ישנן שאיבות נקודתיות רבות מהנחל לחלקות חקלאיות פרטיות. גם הנחל משפיע על החקלאות בזמן אירועים שיטפוניים בחורף, שגורמים במקרים רבים להצפות של שדות ומטעים ונזק כלכלי. חלק ממקורות הזיהום של הנחל הם תשטיפים חקלאיים המגיעים מהשדות ומכילים שאריות חומרי הדברה, חומרי דשן וסחף קרקע. גם העדרים הרבים שנמצאים באגן נחל ציפורי ונכנסים לנחל במקרים רבים כדי לשתות ממנו או לרבוץ בו, מוסיפים לזיהום ודרדור איכות המים. בנוסף הם תורמים להרס הגדות ומונעים התבססות ושיקום צמחיה בנקודות הרביצה. שטחים חקלאיים צמודי גדות נחל עלולים לגרום לגריעה של הגדות וכן להשפיע לרעה על צומח הגדות, שכן צמחית באשה או צמחים פולשים מתבססים בקלות בשולי שדות חקלאיים (קרקע מופרת ומושקית). מאידך, לנחל בריא ולאזורי חיץ משמעותיים המאפשרים צמחיית גדות טבעית ושופעת יכולה להיות השפעה מיטיבה על החקלאות, דרך אויבים טבעיים למזיקים בחקלאות או מאביקים שנמצאים בסביבת הנחל ותורמים שירותי מערכת לחקלאי.
פן נוסף לחקלאות היא ההשפעה ההדדית שלה על מטיילי הנחל. מצד אחד, המטיילים נכנסים לשטחים חקלאיים, קוטפים מהתוצרת, רוכבי כלי שטח מעלים אבק רב הפוגע בגידולים ובאופן כללי המטיילים מייצרים הפרעה במרחב לעבודה השוטפת של החקלאים. מצד שני, המטיילים עלולים לסבול מהפעילות החקלאית בגלל רעש או מעבר כלים חקלאיים בסמוך אליהם וכן מהפרעה לנוף ולקישוריות שבילי הליכה עקב גדרות וחסימות מסביב לשטחים החקלאיים.

דוגמא למקטע נחל מדורדר עקב חקלאות צמודה ללא אזורי חיץ וללא פתרונות השקייה אחרים. המקטע מתוכנן לשיקום בעתיד על בסיס הסכמים עם החקלאים (צילום: רויטל ריקלין)

הממשקים הנרחבים הללו עם חקלאים, בעלי עדרים ובעלי השטחים דורשים עבודה רבה על יצירת הסכמות, שיתופי פעולה, בניית אמון ושיתוף טרם תכנון. בעבר, בפרויקטים מוגבלים בהיקפם ובאורך מקטע הנחל, גורמי המקצוע ברשות ניקוז ונחלים קישון או המתכננים נהגו לתאם ולהגיע להסכמות מול בעלי השטח או הגופים השונים בשטח (קיבוצים, חקלאים, קק"ל וכן הלאה) בעצמם, וכך לאורך השנים נבנו יחסי עבודה ואמון עם הגורמים השונים. עם זאת, ההיקף הגדול במיוחד של פרויקט נחל ציפורי והראייה האגנית דרשו גיוס של צוות חקלאות מקצועי, שמורכב משי גלעד ומפרופ' אבי פרבולוצקי. ייעוד של צוות לנושא זה, בשילוב הידע, הניסיון והמקצועיות ששי ואבי מביאים איתם מאפשרים עבודת עומק של יצירת שיתופי פעולה עם החקלאים והגופים השונים בשטח, תוך הבנה ויכולת ראייה של הפרויקט בכללותו. כן מתאפשרת עבודה יעילה יותר ושיטתית תוך נקודת מבט רחבה, וקצב מהיר של קידום פרויקטים בשטח.  

הצוות החל לעבוד בשטח האגן לפני כשנתיים, והוא מפתח שיטות עבודה שבבסיסן עומדת תפיסה של הסתכלות אגנית, והבנה שהחקלאות היא חלק מהמרחב ותמשיך להתקיים לצד הנחל. לכן, השאיפה היא  להגיע ליצירת הסדר משותף, מיסוד שיתוף הפעולה, ובניית אמון ארוך טווח בין רשות ניקוז ונחלים קישון לחקלאים ובעלי העדרים. שאיפה זו נובעת מהבנה שללא כל אלו, לא ניתן יהיה לשקם את הנחל בצורה מיטבית ולאורך שנים. הצוות למעשה עוזר לתווך בין מגוון רחב של צרכים, רצונות, השפעות הדדיות ותפיסות שונות של המרחב  – מאמצי השיקום האקולוגי של הנחל, מתן מקום ושטח לנחל והנגשת מרחב הנחל לציבור הרחב אל מול צורכי החקלאים שעובדים באותו מרחב השפעת השינוי במרחב עליהם ועל השטח שלהם, שהוא במקרים רבים קניינם הפרטי.
לא תמיד ההסכמות הן פשוטות וישנם אינטרסים מנוגדים, במיוחד כאשר נדרש לתת מקום לנחל על חשבון שטחים חקלאיים, למצוא פתרונות חלופיים למקור מים, להזיז עדר ממקומו סמוך לנחל או לאפשר קישוריות ודרך למטיילים. לכן לעיתים קרובות האתגר של הצוות הוא למצוא פתרון שהוא לא בהכרח הפתרון הטוב ביותר עבור כל אחד מהצדדים, אלא פשרה שמקובלת על כולם, תיטיב עם כולם ובעיקר עם הנחל, תהיה מקיימת לאורך זמן ואף תזרז הוצאה לפועל של התוכניות. חשיבות נוספת לקיומו של צוות חקלאות ייעודי היא כתובת קבועה עבור החקלאים לשאלות וחששות שעולים מהשטח גם לאחר סיום ביצוע פעולה מסוימת בשטח, במקרה של עיכובים או אפילו כדי לדאוג למפתח לשער חדש שהוצב.
פן נוסף של שיתופי פעולה שהצוות מייצר הוא יצירת ממשקי עבודה שוטפים עם גופים שונים בשטח – קיבוצים בעלי שטח, קק"ל, רשות הטבע והגנים ועוד – לשם מציאת פתרונות טובים, משתפים, ומשותפים. לדוגמא, יצירת הסדרה בין בעלי עדרים שרועים בשטחי יער של קק"ל לנציגי קק"ל, ואיתור מקומות מתאימים להצבת שקתות מים.

עבודת הצוות מתחלקת למספר תחומים:

  • עבודה עם בעלי העדרים הרועים בסביבת הנחל על מנת להגיע איתם להסדרים על: הרחקת המרעה מהנחל, פתרונות למקורות מים חלופיים, הצבת גידור, וכן על מנת לחזק את האמון ההדדי ובכך למנוע הישנות של רביצת המרעה בנחל. כיוון שבעבר הפרקטיקה המקובלת הייתה להתייחס לגופי המים הטבעיים כמקור מים לעדרים, בסיס העבודה של הצוות הוא קידום של שינוי תפיסה זו ביחד עם הגופים הרלוונטיים באגן (רט"ג, קק"ל ומשרד החקלאות). יש לזכור שמציאת מענה לעדרים והוצאתם מסביבת הנחל היא שלב הכרחי להצלחת שיקום הנחל.
  • תוכנית המים שבבסיסה חיבור חקלאים למי מערכת או מי שיטפונות והפסקת שאיבות ישירות מהנחל. צוות החקלאות עובד ביחד עם יועץ המים לתוכנית כדי להגיע להסכמות עם החקלאים, ספקי המים ואגודות המים.
  • יצירת ממשק 'חקלאות תומכת סביבה' בתמיכה ישירה לחקלאי– 'מתכונים' לחקלאות משמרת סביבה ברצועות החקלאיות הסמוכות לנחל (אזורי חיץ). התמיכות לנושא זה מתוקצבות על ידי רשות ניקוז ונחלים קישון כדי לעודד חקלאים להצטרף ולהטמיע את הפרוטוקולים המתאימים להם בשטחם, גם אם הם מצמצמים מעט שטחי ייצור מזון. מטרת ממשק זה הוא ליצור אינטרס משותף לחקלאים ולנחל על ידי יצירת אזורי חיץ שתורמים לאקולוגיה של הנחל מחד ולשירותי מערכת לחקלאי מאידך.
עבודות ליצירת פשט הצפה במורד הנחל (פרויקט 'מרלין') בסמוך למטעים קיבוציים (צילום: אבי אריש)

פרויקט השיקום עדיין בעיצומו אך כבר נרשמו כמה הצלחות של צוות החקלאות. במורד נחל ציפורי ישנו אזור שיקום נחל שמוגדר תחת פרויקט 'מרלין' הבינלאומי, כאשר לב התכנון הוא שיקום פשט הצפה על שטח של כ-100 דונם. מכיוון שנחל ציפורי במורד עובר דרך מטעים ושטחים חקלאיים של הקיבוצים הסמוכים, הצוות החל בשיח עם מנהלי החקלאות והקהילה כדי למצוא שטח מתאים לפשט ההצפה. בסופו של דבר נמצא פתרון מוסכם בצורה פשוטה ומהירה יחסית, ועבודות לביצוע החלו לפני מספר שבועות.
הצלחה נוספת ומשמחת היא הסדרה מול בעלי עדר וותיק וגדול באגן נחל רימונים. העדר רועה סמוך לנחל רימונים מזה 3 דורות של רועים, ואינו מוסדר מזה כ-40 שנה. המרבץ בצמידות לנחל יצר מפגע אקולוגי משמעותי לאורך שנים על ידי רמיסת גדול הנחל והצמחייה, הרחפת משקעים, וזיהום המים בצואה ונוטריינטים. בעקבות הפעילות בפרויקט, הרועה הגיע להסדרה על רעייה זמנית מול קק"ל והזיז את מרבץ העדר מהנחל לגבעה הסמוכה. נחתם עימו הסכם שבמסגרתו קיבל תשתיות גידור ושקתות מהפרויקט שמקילות עליו בניהול העדר ומאפשרות לעדר מים נקיים, ובתמורה הרועה מתחייב להשתמש בתשתיות ולעשות מאמץ למנוע מהעדר להיכנס לנחל. כמו כן, הרועה משמש כ'עיניים בשטח' עבור קק"ל ומהווה איש קשר משמעותי במידת הצורך. במקביל, הזזת העדר תאפשר עבודות לשיקום הנחל וביטחון בכך שעבודות השיקום לא ייפגעו מהבקר שיחזור לנחל. 

סיפורי הצלחה אלו ואחרים מדגימים את החשיבות בביסוס יחסים עם החקלאים ועם גורמים אחרים בשטח בצורה של שיתוף פעולה והבנות הדדיות, וזאת כדי לאפשר שיקום נחל במבט אגני ובאופן מקיים לשנים רבות.

שטח המרבץ של העדר בנחל רימונים, לפני הסדרתו והעברתו למעלה הגבעה (צילום: אבי אריש)

כתיבת תגובה