You are currently viewing תכנית המים באגן הציפורי

תכנית המים באגן הציפורי

רז סימון- אגמא

אחד האתגרים המרכזיים בפרוייקט לשיקום נחל ציפורי הוא שיפור כמות ואיכות משאב המים. תכנית המים לאספקת מים לטבע ולחקלאות בנחל ציפורי החלה את דרכה כבר בשנת 2018 עם החלטת הממשלה 3866 בנושא "תוכנית אסטרטגית להתמודדות עם תקופת בצורת משק המים בשנים 2018-2023" שבמסגרתה הוחלט על שיקום 7 נחלים בצפון ישראל. אחד מהנחלים הללו הוא נחל ציפורי, שבמסגרת החלטת הממשלה הוחלט להקצות לשיקומו כ-17 מיליון ש"ח. בעקבות כך רשות המים קידמה את תכנית המים לציפורי בהתאם להחלטת הממשלה וכחלק מתכנית אב לשחרור מים לנחלים של רשות המים, ותיקצבה את התכנית בעוד עשרות מיליוני שקלים. הפרוייקט לשיקום נחל ציפורי שהחל בשנת 2021 בעקבות הזכייה בתחרות "שיקום מרחב נחל" של יד הנדיב ובהובלת רשות ניקוז ונחלים קישון, נתן תמיכה והאצה לתהליך התכנון וההוצאה לפועל של תכנית המים, שבימים אלה עומדת בפני ביצוע של חלקה הראשון. תכנית המים תוכננה ע"י חברת פלגי מים עבור מאגרי אשר ורשות המים.  במאמר הזה ראיינו את מהנדס המים שמעון טל, בעברו מהנדס ראשי בחברת מקורות ונציב המים, וכיום מרכז את תחום המים והזיהום במסגרת פרוייקט שיקום נחל ציפורי, כדי להבין את המתווה הכללי של תכנית המים ואת האתגרים בשטח.

שמעון שלום רב, תוכל לספר לי על הרקע של תכנית המים בציפורי? מה היו הצרכים שהובילו אליה?  

נחל ציפורי נפרש לאורך של כ-32 ק"מ מהרי נצרת ועד לקישון. במעלה הינו נחל אכזב, והחל מעינות ציפורי הינו נחל איתן וזורם, כאשר לאורכו מספר מקורות מים טבעיים הזורמים כל השנה. יחד עם זאת כמות ואיכות המים לאורך הנחל במצב ירוד. בתוואי הנחל נמצאים צרכנים רבים של משאב המים, בעיקר חקלאים, ששואבים את מי הנחל לטובת השקייה חקלאית. ישנן עשרות נקודות שאיבה קטנות ופיראטיות לאורך הנחל. בנוסף ישנה הטייה של הנחל במורד לטובת מאגרי השקייה חקלאית. בעבר נחל ציפורי היה נחל איתן עד לחיבורו לקישון.  בניית סכר המאליק מערבית לראס עלי יצרה הטייה של מרבית זרימת הבסיס בנחל אל עבר תעלת המאליכ ומשם למאגרים המשמשים את היישובים רמת יוחנן, כפר מכבי ואושה להשקייה. מסכר המאליק ועד המפגש עם הקישון נחל ציפורי מובל בתעלה באזורים חקלאיים, ומקבל בעיקר זרימות שטפוניות. חלק מהתפיסה התכנונית של תכנית המים היא עבודה משותפת עם החקלאים- מצד אחד להפסיק את השאיבות מהנחל ומצד שני לספק להם מקורות מים טבעיים חלופיים. חלק גדול מהעבודה על תכנית המים היא לייצר משא ומתן והסכמות עם החקלאים המושפעים מהתכנית. 

סכר המאליק הנמצא מערבית ליישוב ראס- עלי וסמוך לכביש 70

מה כוללת התכנית?

התכנית מציעה את הסרת נקודת תפיסת המים, הפסקת השאיבות של החקלאים, הוספת איגום במורד הנחל בנפח של כ-800 אלמ"ק ושאיבת מים מהאיגום אל החקלאים במעלה. התכנית כוללת הסדרת סכר המאליק, כך שהמים ייזרמו אל אפיק נחל ציפורי כמעט עד לחיבור עם הקישון. תעלת המאליק תקבל רק זרימות שטפוניות. פעולה זו תשחרר עוד כ-6 ק"מ של ערוץ נחל זורם. במורד הנחל סמוך לחיבור הנחל לקישון, מתוכננת הקמה של מאגרים חדשים ושדרוג מאגרים קיימים לאיגום מים עיליים מהנחל. בנוסף מתוכננת בנייה של תחנת שאיבה מהמאגרים והנחת קוי הובלה מהמאגרים עד לעין יבקע, שייאפשר אספקת מים עיליים לחקלאים לאורך הקו. כך הרווחנו שניים- גם מים שזורמים בנחל לכל אורכו, וגם חקלאים שמקבלים מים עיליים להשקייה.

אופי החקלאות באזור הזה זקוק למים טבעיים ולא קולחין,לכן הוחלט להחזיר את מי הנחל בחזרה ולא להציע חלופה של שימוש בקולחין. הפתרון המוצע אמנם צורך אנרגיה גבוהה של שאיבת המים והובלתם למעלה הנחל, אבל תיחסך מצד שני האנרגיה על השאיבה עם הטרקטורים לאורך ערוץ הנחל. תכנית המים מתוכננת לחבר גם משקים שכיום בחקלאות בעל אל תשתית השקייה, כך שיוכלו לעבור לחקלאות שלחין. בנוסף שתי תכניות מים נוספות ביוזמת הפרויקט לשיקום נחל ציפורי ייצאו לפועל בנפרד באזור כעבייה ובבוסתני ספורייה. בכעבייה הגענו להבנות עם החקלאים לאספקת מי מקורות כך שיוכלו להפסיק את  השאיבות מהנחל, וזאת באמצעות הנחת צינור מים באורך 2 ק"מ לאספקת החקלאים. בבוסתני ספורייה תכנית המים בשלבים ראשוניים, ופרטים על התכנית המתגבשת יפורסמו ככל והתכנית תתקדם.

מפת תכנית המים בציפורי שהוכנה ע"י חברת פלגי מים בע"מ
מפת תכנית המים ציפורי שהוכנה ע"י חברת פלגי מים בע"מ

מתי התכנית תיושם? מה לוח הזמנים שלה?

פרוייקט המים במורד הנחל נמצא בתכנון מפורט מתקדם. בקיץ 2023 מתוכנננות עבודות ראשונות להנחת קו המים מהמורד לעין יבקע. אגודת מאגרי אשר תבצע את העבודות בסיוע רשות ניקוז ונחלים קישון  במימון חלקי של רשות המים. התכנית היא לספק מי מקורות בקו הנחל שייסלל, עד להשלמת הקמת המאגרים ותחנות השאיבה שיאפשרו להחזיר את מי הנחל לחקלאים שלאורכו.קו המים שישמש את חקלאי כעבייה נמצא בהליכי תכנון מפורט. בקו זה יסופקו מי מקורות במקום מי הנחל. ספק המים בקו זה תהיה אגודה מקומית שתיקח על עצמה את האספקה לחקלאים . מימון הפרויקט יהיה כפי הנראה על ידי פרויקט שיקום הנחל.

כיצד פרוייקט שיקום נחל ציפורי תרם לקידום תכנית המים?

פרוייקט נחל ציפורי האיץ וקידם את תכנית המים בכך שמינה רכז לנושא המים מטעם הפרוייקט ויועצי חקלאות (שי גלעד ופרופ' אבי פרובלוצקי), שקידמו באופן משמעותי את השיח והמשא ומתן מול החקלאים. העבודה מול החקלאים היא קריטית להצלחת תכנית המים. בנוסף פרוייקט נחל ציפורי יזם הנחת קו מים נוסף לכעבייה ותכנית משלימה לטיפול במזהמים. רשות ניקוז קישון תהווה קבלן משנה בתכנית המים ותבצע את הנחת צינור המים.

מעבר לנושאים המצויינים מעלה, יש לציין כי הפרוייקט לשיקום נחל ציפורי הביא ראייה כוללת וייחודית לכל אגן הציפורי. תכנית לשחרור מים בלי תכנית מקבילה שתשלים אותה, אמנם מחזירה מים לטבע, אך לרוב במופע של תעלת ניקוז. תכנית נחל ציפורי מאפשרת שיקום סביבתי, אקולוגי, תיירותי ונופי של הנחל, ובעצם שתי התכניות הללו משלימות אחת את השנייה. אנחנו רואים בפרוייקטים אחרים של השבת מים לטבע, שם לא התקיימה תכנית מקבילה של שיקום, שהערך האקולוגי והנופי של הנחל הוא הרבה יותר נמוך.

חזי ליפשיץ ראש רשות המים בסיור בפרוייקט לשיקום נחל ציפורי 29.12.22
חזי ליפשיץ ראש רשות המים בסיור בפרוייקט לשיקום נחל ציפורי 29.12.22

ולסיום, מה תיחשב בעיניכם להצלחה של התכנית?

 חיבור החקלאים למים חלופיים והפסקת השאיבות מהנחל, השבת המים לנחל, והורדת חלק ניכר מהזיהומים. כמו כן השמת תכנית ניטור לזיהומים שתאפשר להגיב בצורה מהירה לתקלות בתחום הביוב.

·    תודה מיוחדת לאור שאלתיאלי, מהנדס ומתכנן בחברת פלגי מים, מהנדס תכנית המים, שתרם לכתיבת המאמר

להמשך קריאה: 

תכנית כללית לאספקת מים לטבע וחקלאות בנחל ציפורי, מרץ 2020, פלגי מים בע"מ חברה לפיתוח מקורות מים

כתיבת תגובה