You are currently viewing לרתום את השוני לשינוי – עבודה חברתית וקהילתית במרחב נחל ציפורי

לרתום את השוני לשינוי – עבודה חברתית וקהילתית במרחב נחל ציפורי

טל רטנר

רשות ניקוז ונחלים קישון

 

כתבה: טל רטנר

נחל ציפורי מוכר מאוד בנופו יוצא הדופן של נחל שקט, הזורם בעמק חקלאי פסטורלי בינות לגבעות אלונים. מאפיין ייחודי נוסף של אגן נחל ציפורי, נמצא פחות בתודעה, אך הינו בעל משמעות רבה ופוטנציאל לתרום לשינוי אזורי עמוק – מגוון עשיר של תושבים וקהילות. סיור לאורך נחל ציפורי, ייקח את המטייל מהמעלה העירוני, המהווה מזה אלפי שנים בית לתושבים נוצרים, יהודים ומוסלמים, דרך העמק החקלאי המעוטר בישובים קטנים – כפרים בדואים, כפרי פלאחים, ישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים, ועד מורד הנחל בו דרים תושבי מטרופולין חיפה והקריות, לצד דרוזים וערבים תושבי שפרעם, חרדים תושבי רכסים ותושבי קיבוצי וכפרי זבולון.

המגוון האנושי של מרחב נחל ציפורי מגלם את אחד מהכוחות המרכזיים של האזור. שוני בתפיסות עולם וזהויות עלול לייצר קונפליקטים, אך בניהול אזורי מושכל, המושתת על ביסוס שותפויות, לצד עבודה קהילתית וחינוכית, ניתן לממש את הפוטנציאל העצום שבמגוון. ליצירה של מרחב תודעה ופעולה משותף לכל תושבי קהילות הנחל, יכולה להיות השפעה מרחיקת לכת על חוסן חברתי וכלכלי, על רווחת התושבים ועל שיקום ושימור המערכת הטבעית של הנחל, יופייה ותפקודה.

רשות ניקוז ונחלים קישון מובילה במשך למעלה מעשור, עבודה קהילתית וחינוכית במרחב נחל ציפורי. עבודה זו ליוותה את שיקום ופיתוח מרחב הנחל ויותר מכך, אף אפשרה אותו. חיבור הקהילות אל הנחל ואל שיקומו יצר שיתופי פעולה, רתימה ואחריות, וגיבוש פתרונות מיטביים לקונפליקטים במרחב.

בימים אלו, אנו מגבשים תכנית עבודה ארוכת טווח לשיקום אגן הציפורי, במסגרת הפרויקט הלאומי לשיקום האגן. פרויקט זה ממשיך את העבודה שנעשתה עד כה, ומהווה הזדמנות לעליית מדרגה בשיקום האגן וחתירה לטוב משותף של כל בעלי העניין החיים ופועלים בו. משיקום מקטע אחר מקטע לשיקום אגן היקוות שלם בראיה אגנית המשלבת את כל הפעילות באגן בפרספקטיבה של תחומי דעת מקצועיים מגוונים, לצד רתימה של כל מי שהוא חלק מהמרחב לשותפות אגנית.

מאיפה נכון להתחיל עבודה עם קהילות הנחל בראייה אגנית? "מסע בן אלף פרסה מתחיל בצעד הראשון", אמר לפי המסורת הסינית, הפילוסוף לאו דזה. מילותיו מתארות תהליכים רבים וגם עבודה לשינוי חברתי. עבודה ליצירת מרחב תודעה ופעולה אגני משותף היא תהליך ארוך ומורכב המתחיל בצעדים קטנים. מהאדם הבודד, ממשפחתו, מהקהילה הקרובה אליו.
מהם החלומות של תושבי האגן? מהם האתגרים והקשיים עמם הם מתמודדים? מהם הכוחות ומיהם המנהיגים המשפיעים על קהילות המרחב? כחלק מניתוח מצב קיים שביצענו בשנה האחרונה, נפגשנו עם עשרות רבות של תושבים ובעלי עניין. שיחות העומק אפשרו לנו להתבונן על מרחב האגן, ראשית מפרספקטיבה של תושב בודד, ומשם למאפיינים ולכוחות שבקהילות המרחב, עד לניתוח מצב קיים חברתי בפרספקטיבה אגנית.

בהתאם לניתוח מאפייני המרחב, אנו בונים תכנית עבודה אשר במרכזה האדם וחיזוק הקהילה כחלק ממרחב משותף. שיקום הנחל ייעשה תוך בינוי וחיבור קהילות אל המרחב כמפתח להצלחת השיקום. היכרות אישית של אנשי הרשות ומובילי הפרויקט עם בעלי עניין ותושבים, וביסוס יחסי אמון ושותפות במעגלים מתרחבים ולאורך זמן, מהווים עקרון מרכזי בעבודה החברתית והקהילתית, ומאפשרים גיבוש מענים מיטביים וחיזוק פעולות ויוזמות של תושבים.

מתוך הכרה במשמעות וחשיבות מנהיגות מקומית להרחבת מעגלי עשייה ולביסוס תחושות אמון ומסוגלות, כוללת תכנית העבודה הכשרה, רתימה ועבודה משותפת עם מנהיגים קהילתיים. בשנים קודמות, נבנו תהליכי פיתוח מנהיגות בראיה מקומית-יישובית. כיום, אנו עוסקים, יחד עם שותפים, בפיתוח מנהיגות משותפת לתושבים מכל רחבי האגן. קורס ינבוע אשר נבנה בשותפות עם מכללת אורנים, בהנחיית איתמר לפיד וזיינב אבו סוויד (שניהם, תושבי אגן ציפורי) הוא דוגמה לכך.

תכנית העבודה כוללת גם ליווי של מנהיגות פורמלית, ובעיקר עובדי ומנהלי רשויות מקומיות שנרתמו למאמץ משותף סביב שיקום מרחב הנחל, תוך ביסוס פלטפורמה להתייעצות ותמיכה ולהובלה משותפת של יוזמות מרחביות.

ציר חשוב נוסף וחשוב בתכנית האגנית הוא מעורבות ושיתוף קהילות הנחל בשיקום מרחב הנחל. חיבור תושבים לעשייה משמעותית ולבעלי עניין במרחב, יסייע בפיתוח מסוגלות והעצמת פרטים וקבוצות בקהילות. הנחל המשוקם והתהליך המשותף בונים קהילה סביב הנחל. שיתוף תושבים בתהליכי תכנון וביצוע שיקום ופיתוח המרחב, מסייע בגיבוש מענים על צורכי קהילות, כגון פיתוח כלכלי, מניעת מפגעים ופיתוח מרחבי שהייה כמקומות מפגש לקהילות.

העבודה והאתגר שעומדים לפתחנו הם גדולים, אך הכוחות הייחודיים והמגוונים באגן נחל ציפורי, הופכים את התהליך הצפוי למרגש, מלמד ובעיקר – אפשרי.

 

 

כתיבת תגובה